نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی گرجستان - تفلیس

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی گرجستان - تفلیس

از تاریخ 2015.11.18 تا تاریخ 2015.11.20

مکان Georgia

برگزارکننده: Expo Georgia


نمایشگاه غذایی گرجستان

جستجوی رویداد