جوایز و افتخارات مجموعه

تقدیرنامه برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در ازبکستان

تقدیرنامه برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در نیجریه

تقدیرنامه کنگره جهانی

تقدیرنامه مشارکت در نمایشگاه اربیل عراق

خصوصی سازی

دهمین نمایشگاه بین المللی ازبکستان

دومین نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد چابهار

گواهینامه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قزاقزستان

گواهینامه شرکت در دوره تخصصی EMD

گواهینامه شرکت در دوره تخصصی EMD

گواهینامه مشارکت در شانزدهمین نمایشگاه باکو

گواهینامه مشارکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی آذربایجان

گواهینامه مشارکت در هجدهمین نمایشگاه باکو

گواهینامه مشارکت در هفدهمین نمایشگاه باکو

گواهینامه مشارکت هفتمین نمایشگاه بین المللی تاجیکستان

تقدیرنامه مشارکت در نمایشگاه اربیل عراق2013

گواهی نامه مشارکت موفق در نمایشگاه گرجستان 2010

گواهینامه مشارکت پاویون جمهموری اسلامی ایران در مسقط عمان

گواهینامه مشارکت پاویون جمهموری اسلامی ایران در مسقط عمان

گواهینامه مشارکت در سومین نمایشگاه بین المللی مسقط عمان

گواهینامه مشارکت در نمایشگاه بین المللی آذربایجان2011

گواهینامه مشاور افتخاری بازرگانی تایلند در ایران2002