اعزام بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

ترکیه استانبول

15th international trade fair for food processing thechnologies

19 الی 21 خرداد 1401

آفر : 2 شب اقامت و ترانسفر رایگان 

تماس سریع