نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان و دکوراسیون داخلی

ارمنستان – ایروان

اسفند 1400

اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران

کرکوک – عراق 

اسفند 1400

نمایشگاه بین المللی و تخصصی ایمنی و امنیت 

دمشق سوریه

بهمن 1400

نمایشگاه نفت و گاز سوریه 1400

نمایشگاه فناوری و اطلاعات مخابرات اربیل عراق 2019

نمایشگاه بین اللملی ساختمان قزاقستان 2017

نشست توسعه همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و استان کرکوک عراق آذر 1400

نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه 2019

نمایشگاه بین المللی ساختمان قطر 2019

اعزام هیات تجاری به ترکیه 1397

بازدید هیات تجاری اقلیم کردستان از پارک علم و فناوری البرز آذر 1400

دیدار رییس بازرگانی کرکوک و هیات همراه در اتاق بازرگانی ایران آذر 1400