: هماهنگی برنامه مذاکرات  B2Bدر اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کرکوک

مرحله 1 از 6 - فرم کتاب

لطفا فرم کتاب را تکمیل و ارسال فرمایید. کتاب نمایشگاه به زبان عربی تهیه و چاپ می گردد و لطفا اطلاعات به زبان عربی در فرم فارسی درج گردد. آخرین زمان برای ارسال فرم کتاب نمایشگاه اول اسفند 1400 می باشد و بعد از این امکان چاپ اطلاعات شرکت در کتاب رسمی نمایشگاه وجود ندارد.

Max. file size: 32 MB.
لطفا نام کامل شرکت وارد شود.
Max. file size: 32 MB.
کیفیت تصاویر با رزولوشن 300dpi باشد.