نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان حلب – سوریه
Aleppo Building Exhibition (BuildUP)
9 to 13 February 2022

Download the call

Register