رویدادهای پیش رو

هفتمین نمایشگاه بین المللی Big4 Show

دمشق – سوریه

4 الی 8 آبان 1401

26 الی 30 اکتبر 2022

اطلاعات بیشتر

پنجمین نمایشگاه بین المللی SYRIA LAB

دمشق – سوریه

4 الی 8 آبان 1401

26 الی 30 اکتبر 2022

اطلاعات بیشتر

نمایشگاه اختصاصی و تخصصی جمهوری اسلامی ایران
سلیمانیه – عراق

Iran Solo Exhibition

Suleymaniye-Iraq

22 الی 26 آبان 1401
13 الی 17 نوامبر 2022

اطلاعات بیشتر

نمایشگاه دائمی پایگاه صادراتی محصولات دانش بنیان ایران

در کشور ارمنستان

ثبت نام تا 15 تیر 1401

اطلاعات بیشتر