ثبت نام رویدادهای پیش رو

اولین نمایشگاه تخصصی و اختصاصی جمهوری اسلامی ایران کرکوک – عراق
17 الی  21 اسفند ماه 1400
8 الی 12 مارچ 2022 

اطلاعات بیشتر ثبت نام

فراخوان نمایشگاه ایمنی سوریه – دانش بنیان

Security and safty (SAS EXPO 2022)
5 الی 8 اسفند 1400
24 تا 27 فوریه 2022

اطلاعات بیشتر ثبت نام

نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان حلب – سوریه
Aleppo Building Exhibition (BuildUP)
20 الی 24 بهمن 1400
9 الی 13 فوریه 2022

اطلاعات بیشتر ثبت نام

نمایشگاه بین المللی تخصصی طراحی داخلی و … مسقط– عمان

 interior design furnishing expo(al-nimr expo)
26 الی 28 اردیبهشت 1401
16 الی 18 می 2022

اطلاعات بیشتر ثبت نام

فراخوان نمایشگاه ایمنی سوریه – دانش بنیان

Security and safty (SAS EXPO 2022)
23 الی 25 اردیبهشت 1401
13 تا 15 می 2022

اطلاعات بیشتر ثبت نام

نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت و گاز
سوریه دمشق

31 الی 3 مرداد ماه 1401
22 الی 25 جولای 2022

اطلاعات بیشتر ثبت نام